img-0

img-11

 

 

 

 

București, 18 iunie 2021

COMUNICAT


În perioada aprilie 2021 – aprilie 2023, Fundația Romanian Angel Appeal – Apelul Îngerului Român în parteneriat cu Asociația ART Fusion și patru școli din mediu rural din județele Bacău  și Prahova (Școala Gimnazială Coțofănești și Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun”, Școala Gimnazială „Ion Ionescu” și Școala Gimnazială „Laurențiu Fulga”) implementează Proiectul “Parteneriat pentru educație de calitate în comunitățile interetnice rurale”.

Având ca motto principiul ”Nimic pentru noi, fără noi!”, membrii consorțiului doresc ca prin intervențiile din cadrul proiectului să crescă capacitatea de exprimare a nevoilor și incluziune a romilor și a altor categorii dezavantajate, printr-un contact din ce în ce mai profund cu aceste comunități și un sprijin din ce în ce centrat pe nevoile acestora.

Scopul Proiectului constă în dezvoltarea unor competențe de bază care să asigure, atât copiilor romi, cât și celor români, provenind din familii dezavantajate, o viață de calitate, prin implementarea unui model de intervenție integrată în 4 comunități rurale interetnice (Berzunți și Coțofănești din județul Bacău, Fulga de Sus și Valea Călugarească din județul Prahova).

 

Obiectivele Proiectului constau în

  • Pregătirea pentru viață a 80 de copii romi și români prin crearea a 4 centre de activități incluzive în 4 comunități rurale interetnice, creșterea competențelor a 5 educatori comunitari din fiecare comunitate, pentru derularea unui program complex de activități incluzive și interactive, concentrate pe dezvoltarea competențelor-cheie europene.
  • Capacitarea a 4 echipe mixte de mobilizare comunitară a câte 8 persoane în fiecare dintre cele 4 comunități rurale interetnice, prin training.
  • Implicarea și capacitarea a câte 10 copii și 10 femei rome, într-un proces de sensibilizare prin artă (de ex: teatru social, PhotoVoice etc.), prin care își vor face auzită vocea și vor aduce în atenția autorităților, nevoile esențiale ale comunității de romi din fiecare dintre cele 4 comune.

 

Activitățile vor fi derulate la nivelul fiecărei comunități menționate cu participarea directă a beneficiarilor proiectului și după o prealabilă formare a profesioniștilor. Profesioniștii vor fi selectați de la nivelul școlilor și comunităților, astfel încât aceștia să cunoască foarte bine comunitatea și să poată propune intervenții fezabile și sustenabile.

Proiect derulat de Fundația Romanian Angel Appeal – Apelul Îngerului Român în parteneriat cu Asociația ART Fusion, Școala Gimnazială Coțofănești și Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” (jud. Bacău), Școala Gimnazială „Ion Ionescu” și Școala Gimnazială „Laurențiu Fulga” (jud. Prahova), cu sprijinul Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Bugetul total al Proiectului este de 197,547.62 euro.


Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 stare beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare total de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabiliății și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro

Arhiva stiri

© Romanian Angel Appeal | Since 1991