Comunicat de presă privind închiderea proiectului „Profesori Pregătiți – Profesori Motivați”, Cod SMIS 2014+ 105405, Axa prioritară 6: Educație și competențe.

Aprilie 2021

 

În luna aprilie 2021, Fundația Romanian Angel Appeal – Apelul Îngerului Român (RAA), a finalizat împreună cu partenerii săi, Asociația de Psihoterapii Cognitive și Comportamentale din România (APCCR) și Federația pentru Drepturi și Resurse pentru Persoanele cu Tulburări în Spectrul Autist (FEDRA), proiectul „Profesori Pregătiți – Profesori Motivați”.

Derulat în perioada aprilie 2018 – aprilie 2021, proiectul a fost finanțat de Fondul Social European prin intermediul apelului de proiecte POCU 2014-2020 73/6/6/105405 „Profesori motivați în școli defavorizate”, obiectivul specific al programului fiind: „Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și ale unei școli incluzive”.

Obiectivul general al proiectului a constat în în dezvoltarea, prin formare continuă, a competențelor și abilităților cadrelor didactice, personalului de sprijin și echipelor manageriale din 19 școli speciale și de masă, în vederea creșterii calității educației și creșterii incluziunii sociale pentru copiii cu cerințe educaționale speciale (CES).

Programul de formare adresat cadrelor didactice organizat în cadrul proiectului a fost acreditat de Ministerul Educatiei cu 25 credite profesionale transferabile pentru 100 de ore de formare continuă față în față și la distanță. De asemenea, a fost dezvoltat în format blended-learning, fiind structurat astfel:

 • componentă e-learning (curs online dezvoltat într-o platformă dedicată proiectului)
 • 4 cursuri față în față
 • practică monitorizată online în cadrul platformei dedicată programului de formare

 

Componenta de e-learning disponibilă în cadrul programului de formare a fost structurată pe 6 capitole având următoarele teme:

 • Cerințele educaționale special
 • Abilitățile sociale și acceptarea socială în contextul cerințelor educaționale special
 • Abandonul școlar
 • Managementul eficient al comportamentelor disruptive la clasă
 • Cultivarea unei relații bazate pe acceptare necondiționată cu elevii
 • Stresul la cadrele didactice: recunoaștere și mecanisme de management

 

Pentru sedimentarea informațiilor obținute în urma parcurgerii cursului online, cadrele didactice participante în proiect au beneficiat și de 4 cursuri rezidențiale pe următoarele teme:

 • Adaptare curriculară pentru copiii/elevii cu CES
 • Metode participative de predare, centrate pe copil și utilizarea Tehnologiei Informației și a Comunicațiilor (TIC)
 • Dezvoltarea gândirii critice, formare de abilități și creștere a independenței
 • Managementul stresului cadrelor didactice

Programul de formare adresat personalului de sprijing a fost, de asemenea, acreditat cu 9 credite transferabile pentru 36 de ore de formare, în timp de pentru echipele manageriale din unitățile de învățământ participante în proiect, programul a fost acreditat cu  15 credite transferabile pentru 60 de ore de formare.


REZULTATE:

6 județe, 19 școli și peste 544 de profesori, personal de sprijin și manageri școlari mai PREGĂTIȚI și mai MOTIVAȚI să schimbe ceva!

La finalul celor 3 ani, proiectul a înregistrat rezultate importante, reprezentând un alt proiect încheiat cu succes de către echipa Fundației RAA și partenerii săi:

 • 19 unități de învățământ special și de masă asociate în proiect, din 6 județe: Bacău, Brăila, Galați, Prahova, Suceava și Vaslui
  • 9 școli speciale
  • 10 școli de masă
 • 512 cadre didactice care au parcurs cel puțin un modul de formare
  • 489 cadre didactice care au finalizat întreg programul de formare (100 ore)
 • 41 persoane aparținând personalului de sprijin care au finalizat programul de formare
 • 14 persoane aparținând echipelor manageriale care au finalizat programul de formare
 • 29 de grupe de curs (25 cadre didactice, 3 personal de sprijin și 1 manageri școlari)
 • 65 cursuri rezidențiale pentru cadre didactice organizate în perioada septembrie 2019 – martie 2021
 • 38 cursuri online pentru personalul de sprijing, manageri școlari și cadre didactice în perioada martie 2020 – martie 2021
 • 15 formatori implicați în procesul de formare și monitorizare
 • 854 de ore de formare
 • 826 de ore de monitorizare pe toate cele 4 module de curs rezidențial

Vocea persoanelor formate

În urma promovării programului de formare, beneficiarii proiectului, fie că vorbim de grupul țintă format din cadrele didactice, personalul de sprijin sau echipele manageriale ale școlilor participante în proiect,s- au declarat mulțumiți și recunoscători că au avut oportunitatea de a participa într-un astfel de program.

Printre punctele tari ale programului de formare semnalate de către beneficiari, s-au numărat profesionalismul formatorilor, caracterul interactiv al modulelor de curs (dezbateri libere,  schimburi de experiențe, idei și soluții), caracter inovativ (focus pe incluziunea copiilor cu CES), focusul pe importanța activităților practice în activitata profesională, dar și oportunitatea de acumulare de noi informații si competențe, mai ales digitale, în contextul în care de mai bine de un an, modalitățile de predare au avut de suferit schimbări majore.

Puteți citi mai jos câteva dintre impresiile cadrelor didactice, personalului de sprijin și managerilor școlari în urma participării în cadrul programului de formare organizat în cadrul proiectului:

Cel mai mult am apreciat formatorii cu care am interacționat extraordinar de bine, adică fiecare punct în parte a fost dezbatut, până nu a înțeles toată lumea nu s-a trecut mai departe.

Impresiile sunt foarte bune, chiar dacă nu am avut șansa să desfășurăm activitatea față în față, cursul a fost interactiv, am învățat multe din experiența lectorilor, dar fiind interactiv și din experiența colegilor mei din țară, mă rog, de la școlile participante.

Eu, consider experiența practică a celor două doamne lector a fost cel mai util element, cum au reușit să rezolve anumite probleme, numite provocări, din școlile dumnealor, sigur, dublate de cunoștințele teoretice pe tema integrării, incluziunii.

Am început să lucrăm de pe fișele cu niște imagini pe care le-am primit (…) le-am scos și am început să lucrăm de pe ele. Chiar nu știam de ele, și nu lucrasem cu ele până acum.

După curs, am devenit o și mai bună ascultatoare a opiniilor, lucrurilor transmise de colegi, și în special de părinți. Consider că trebuie să întărim și mai mult relația cu familia.


Proiectul a avut o durată de implementare de 36 de luni și un buget total de 3,915,221.26 LEI.

Persoană de contact:

Adelaide Katerine Tarpan – Manager proiect

adela.tarpan@raa.ro

0724.371.352

Arhiva stiri

© Romanian Angel Appeal | Since 1991