Fundația Romanian Angel Appeal recrutează colaborator cu experiență de lucru în domeniul organizațiilor neguvernamentale pentru elaboarea unui ghid destinat ONG-urilor care doresc să se implice în activități de reducere și eliminare a tuberculozei în comunitatea lor. Mai multe informații despre scopul și derularea colaborării puteți găsi aici.

Persoanele interesate vor transmite prin e-mail la adresa office@raa.ro Curriculum Vitae în format Europass în limba română și probă de scris (conform instrucțiunilor din Termenii de Referință atașați) Data limită de depunere a aplicațiilor: 29 iulie 2016.

Arhiva stiri

© Romanian Angel Appeal | Since 1991

Data privacy information Info Confidențialitate Date
In accordance with the GDPR Regulation, we inform you that this website can collect the following data: Referitor la regulamentul de protecție al datelor, vă informăm că acest site poate colecta următoarele date:
You will find more informations about this accessing the Terms Of Use Citiți informațiile complete accesând Termeni și Condiții
Some of the conditions are required. Please agree with then in order to move forward. Anumite condiții sunt obligatorii. Vă rugăm să le acceptați pentru a putea merge mai departe.