img-0

Contextul 
Fundația Romanian Angel Appeal (RAA), încă de la începutul activității (1991), a dezvoltat și implementat proiecte în domeniul social și al sănătății pentru a îmbunătăți calitatea vieții copiilor și tinerilor afectați de boli cronice și la risc de discriminare și excludere socială, aceasta reptezentând principala misiune a organizației.

 

RAA s-a remarcat prin activitățile și programele sale în următoarele arii, în care a câștigat experiență relevantă:

 • dezvoltarea de servicii multidisciplinare (medicale, sociale, psihologice, educaționale) și/ sau specializate, inclusiv cele destinate consolidării familiei, precum și dezvoltarea de alte resurse pentru beneficiarii săi
 • organizarea de campanii informative, loby și advocacy în diferite domenii (prevenire HIV, tuberculoză, combaterea stigmei și discriminării, etc.)
 • cursuri de informare-educare pentru părinți și copii din domenii privind educația pentru sănătate, prevenirea abandonului școlar, prevenirea riscului de separare a copilului de familie etc.
 • participare la studii și programe de cercetare relevante pentru beneficiarii săi,
 • dezvoltarea de resurse informative și de formare profesională, în parteneriat cu autorități și foruri profesionale (Ministerul Sănătății, Colegiul Medicilor, Centre universitare, Institute, etc.)
 • încheierea de parteneriate și implicarea în rețele la nivel național cu alte organizații, instituții, autorități publice centrale sau locale, în folosul beneficiarilor
 • dezvoltare de activități pentru strângere de fonduri și finanțarea altor organizații prin donații sau contracte de finanțare.

 

După cei 26 de ani de experiență, multe colaborări eficiente cu autorități locale și centrale, spitale, instituții, companii, alte ONG-uri din domeniu și implementarea a zeci de proiecte, echipa RAA a decis că poate să pună bazele în comunitate pentru un centru – resursă pentru familie, acordând servicii directe sau mediind contactul cu alți actori sociali.

Ne-am gândit la un Centru de Zi în București care să sprijine familiile să își îmbunătățească condițiile de viață, să își mențină o stare bună de sănătate, să le oferim susținere pentru a învăța abordarea diferită a problemelor vieții sau a reuși o integrare mai ușoară în comunitate.

De asemenea, cu toții știm că pentru a avea un viitor ca națiune trebuie să ne educăm copiii și copilul este oglinda familiei din care provine. Mediul primordial în care se pun bazele dezvoltării copilului de azi și implicit, al adultului de mâine este familia.

În această dificilă misiune, părinții au nevoie să fie ascultați, uneori să fie ghidați, susținuți  pentru a trece de la modul „supraviețuire„ pe care funcționează uneori, la o educație structurată, proactivă.

 

Scop, obiective și activități
”Family Smile” este un serviciu social acreditat, organizat ca Centru de Zi, destinat familiilor (copii, tineri, părinți sau viitori părinți) și are ca scop principal îmbunătățirea calității vieții părinților și copiilor din București și împrejurimi, prin activități ce contribuie la menținerea sănătății fizice și psihice a acestora.

”Family Smile” și-a propus să devină un centru de resurse pentru părinții, copiii și adolescenții din comunitate, să-i susțină pentru a-și lărgi orizontul de cunoaștere, a-și identifica blocajele și depăși situațiile de criză, a învăța să-și acceseze resursele proprii de autoreglare în urma experiențelor trăite în cadrul mediului familial, școlar sau social.

 

Obiectivele centrului urmăresc:

Îmbunătățirea calității vieții copiilor și părinților, beneficiari ai centrului, prin facilitarea accesului acestora la servicii și resurse în/din comunitate.
Dezvoltarea abilităților individuale de adaptare și de rezolvare a situațiilor problematice ale membrilor familiei, prin consiliere și sprijin.
Menținerea integrității fizice și psihice a copiilor și părinților, prin creșterea nivelului de informare și conștientizare al familiei și comunității precum și susținerea specializată a membrilor familiilor, aflați în dificultate.

Activitățile principale se axează pe informare și consiliere, educație pentru sănătate și prevenirea bolilor, psihoeducație, acordarea unor măsuri de sprijin pentru depășirea situațiilor critice, susținerea familiilor aflate în dificultate, creșterea accesului la alte servicii medicale/ psiho-sociale, facilitarea integrării sociale și profesionale, ș.a.

”Family Smile” va asigura părinților și copiilor un cadru plăcut, familiar, care să încurajeze prezența acestora în cadrul centrului, unde pot interacționa, își pot împărtăși din experiența și dificultățile de zi cu zi, pot identifica soluții la provocările întâlnite în familie sau comunitate, sub supervizarea și ghidarea unor specialiști. De asemenea își vor îmbogăți bagajul de cunoștințe participând la cursuri și seminarii, pe teme medicale, de nutriție, psihologie, psihoeducație, susținute de traineri cu experiență.

 

Activități propuse

”Family Smile” va oferi suport integrat, astfel încât în funcție de nevoile identificate în evaluare, familiei i se vor propune servicii, ce pot fi după caz:

 • pentru părinți: cursuri de informare și seminarii interactive pe teme medicale, de nutritie, psihologie, educație, psihoeducație, consiliere individuala/ de cuplu sau de grup, referire către alte specialități (consiliere financiară și consiliere juridică), asistare și acompaniere, suport pentru integrare socială și profesională
 • pentru copii: consiliere psihologică și psihoterapie, logopedie, grupuri de dezvoltare personală, art terapie, ateliere de învățare non-formală/ informală, educație pentru sănătate și psihoeducație etc.
 • pentru familie: consiliere psiho-socială, asistare pentru depășirea unor blocaje și situații de criză – boală, deces, divort, abandon școlar etc., implicare în activități comune cu copiii; referire către alte specialități (consiliere financiară și consiliere juridică).
 • pentru comunitate: campanii de informare și psihoeducație adresate publicului larg pe diferite teme (ex. prevenirea separării copilului de familie/ campanie de sensibilizare privind problematica copilului și a familiei, cauzele blocajului în învățare, comportamentele violente din mediul școlar etc).

Centrul de zi Family Smile propune un model integrat de funcționare în care se pune accent pe nevoile clientului, acesta beneficiind, după caz, fie de consiliere și asistență oferite de echipa centrului, fie de îndrumare și recomandări către alte servicii și instituții.

 

Activităţile și serviciile acordate beneficiarilor în centrul de zi se vor încadra în aria serviciilor psiho-sociale, după cum urmeză:

 1. Asistenţă socială: Diagnoză socială, Elaborare plan de intervenţie şi îngrijire, Îndrumare către alte servicii și punerea în legătură cu acestea, Informare și consiliere socială, Management de caz.
 2. Asistenţă şi suport specializat în vederea reabilitării/reintegrării sociale: Orientare vocaţională, Consiliere psihologică/psihosocială, Psihoterapie individuală/ de familie, Consiliere juridică/financiară, Suport emoţional / grupuri de suport
 3. Educare şi formare: Educație parentală a părinților/viitorilor părinți („Școala părinților”), Informarea și formarea părinților – tehnici de îngrijire/educare, Educare pentru abilităţi de viaţă independentă, pentru inserţie/reinserţie în familie şi comunitate, Educare pentru integrare /reintegrare socială, Facilitare acces la educaţie generală și la  formare profesională, Organizare cursuri de formare profesională
 4. Alte activități conexe:Terapie ocupațională și de relaxare, Activități de socializare, culturale şi de petrecere a timpului liber (jocuri, concursuri, excursii etc), Tabere – „Respiro”.

 

Beneficiari
Beneficiarii centrului de zi pentru consiliere și sprijin pot fi  părinții /familiile extinse/familiile substitutive/ cuplurile care urmează să devină părinți și alte persoane interesate de problematica familiei și copiii acestora sau după caz, reprezentanții legali și în mod indirect, membrii comunității din care aceștia fac parte.

Programele de psihoeducație și educatie pentru sănătate vor fi după caz, generalizate sau personalizate, adaptate nivelului de vârstă al beneficiarilor și vor fi susținute prin implicarea unor profesioniști cu experiență (consilieri, psihologi, psihoterapeuți, medici, sociologi) din cadrul organizației sau prin extinderea colaborării, din alte servicii de specialitate din comunitate.

Beneficiarii vor fi încurajați și ajutați să se deschidă din punct de vedere emoțional, să comunice despre problemele cu care se confruntă și care le depășesc propriile capacități de autoreglare, să  înțeleagă cât este de important să ceară ajutor când se află în nevoie, la risc sau în pericol real. De asemenea, se va pune accent pe identificarea cauzelor, conștientizarea importanței schimbării pattern-urilor disfuncționale și adoptarea unor noi comportamente: alegerea unui stil de viaţă sănătos, de realizare a  investigațiilor/ intervențiilor medicale și respectarea recomandărilor medicale, cu privire la tratamentele administrate, alimentaţie corespunzătoare, dar și dezvoltarea psiho-emoțională și aflarea și exersarea unor mecanisme proprii de autoreglare.

Echipa centrului va identifica resursele potrivite, va oferi beneficiarilor informații și îi va pune în legătură cu reprezentanți ai instituțiilor publice sau private, în scopul referirii, în situația în care depășesc expertiza echipei/ serviciului.

 

Date despre acreditare/ avize de funcționare:

Acreditare a Fundației RAA, ca furnizor de servicii sociale, conform   Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare, Seria AF, Nr. 001615, Data eliberării 03.12.2014

Licenţă de funcţionare nr. 569 eliberată la data de 21.11.2017 de către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, pentru serviciul social ”Family Smile-centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii”

Autorizație Sanitară de Funcționare nr. 1294/ 7.11.2017 emisă de Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București

Date contact serviciu social: București, Strada Negoiu, nr. 11, sector 3; Telefon : 021 323 68 68 ; Fax: 021 323 24 90; e-mail: office@raa.ro

Iuliana Copil, asistent social – 0727 737 835, iuliana.copil@raa.ro

Începând cu anul 2018 vom fi alături de părinți pentru a contribui împreună la bunăstarea fizică și emoțională a copiilor din București și împrejurimi, prin servicii de consiliere, informare, educare oferite de specialiști.

© Romanian Angel Appeal | Since 1991