img-0

Obiectivul proiectului constă în dezvoltarea, prin formare continuă, a abilităţilor de lucru cu copii cu cerinţe educaţionale speciale pentru 400 de cadre didactice, 80 persoane din rândul personalului de sprijin şi 26 membri ai echipelor manageriale din 13 școli speciale și de masă. Cele 13 şcoli au fost selectate din 6 județe: Suceava, Botoșani, Prahova,…

Campania s-a desfăşurat în perioada noiembrie 2008 – aprilie 2009 şi a fost prima campanie amplă de conştientizare a populaţiei şi a factorilor decizionali, asupra autismului şi a problemelor cu care se confruntă persoanele afectate de TSA, din România. Obiectivele campaniei Informarea presei şi a publicului larg cu privire la problematica autismului, cu accent pe…

Proiectul “Şi ei trebuie să aibă o şansă! – program de sprijin pentru integrarea socială şi profesională a persoanelor cu tulburări de spectru autist” a vizat crearea unui cadru favorabil care să contribuie la creşterea şanselor de integrare socială a copiilor şi tinerilor cu TSA, prin diagnosticare precoce şi acces la servicii, programe de recuperare…

Proiectul a demarat la 1 august 2013 şi are drept scop integrarea unor intervenţii şi metodologii aplicate (IMA) inovative şi eficiente, propuse de organizaţii neguvernamentale, în politicile publice formulate pentru perioada 2015 – 2020, cu privire la serviciile sociale pentru persoanele tulburare de spectru autist din România şi, de asemenea, întărirea capacităţii de advocacy la…

Proiectul ”Întărirea serviciilor de consiliere şi suport la nivel local pentru părinţii copiilor şi adolescenţilor cu TSA (Tulburare de spectru autist)” este implementat Fundaţia Romanian Angel Appeal începând cu luna iulie 2014, pentru o perioadă de 22 de luni. Scopul proiectului este de a creşte accesul la servicii sociale şi de bază pentru copiii cu…

Proiectul “MASPA – Măsuri pentru promovarea non discriminării şi incluziunii sociale în mediul școlar, comunitate şi pe piaţa muncii, pentru persoanele cu autism, cu focus pe comunităţile de roma” a demarat la 8 aprilie 2015 şi are o durată de desfăşurare de 13 luni. Proiectul este implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal în parteneriat cu…

Proiectul „Comunitate pregătită, copil integrat – suport pentru integrarea școlară și socială a copiilor cu tulburări din spectrul autismului” (TSA) a demarat la 1 aprilie 2015 la iniţiativa Fundaţiei Romanian Angel Appeal, în parteneriat cu State Diagnostic and Counselling Center (SDCC) din Islanda şi cu Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) din…

© Romanian Angel Appeal | Since 1991