Proiectul își propune ca obiectiv principal facilitarea accesului pe piața muncii a tinerilor afectați de HIV/SIDA, prin dezvoltarea unor activități adecvate de instruire profesională și consiliere vocațională, desfășurate cu suportul unei echipe de profesioniști.

Studii de dată recentă relevă faptul că peste 80% dintre românii intervievați manifestă o formă de discriminare față de persoanele care trăiesc cu infecție HIV/SIDA, în timp ce un procent semnificativ dintre persoanele chestionate consideră chiar că persoanele seropozitive, inclusiv copiii și adolescenții infectați nu ar trebui integrați în învățământul de masă, spre a nu-i contamina pe ceilalți.

Această atitudine poate avea consecințe dramatice, atât în ceea ce privește școlarizarea cât și integrarea socială și profesională a tinerilor care trăiesc cu infecție HIV/SIDA. Întrucât lipsa școlarizării atrage după sine lipsa unor competențe și abilități practice, accesul pe piața muncii a tinerilor seropozitivi este foarte limitat.

Proiectul își propune tocmai accesul la instruire și dobândirea unor abilități care să permită tinerilor seropozitivi să aspire la un loc de muncă, în concordanță cu aptitudinile dar și cu dorințele lor. Construirea unei cariere într-un anumit domeniu de interes, integrarea într-o echipă, aprecierea din partea colegilor și a angajatorilor, toate acestea au reprezentat situații definitorii și motivante, la care tinerii seropozitivi incluși în proiect au putut aspira datorită suportului asigurat de Fundația RAA.

Implementarea și dezvoltarea proiectului este realizată de către Fundația Romanian Angel Appeal (RAA) în parteneriat cu UNICEF România și cu sprijinul organizațiilor și asociațiilor active în domeniul HIV/SIDA.

Obiectivele urmărite în implementarea proiectului pot fi sumarizate astfel:

– Creșterea competențelor profesionale a 20 de tineri seropozitivi prin intermediul unui stagiu de pregătire într-o organizație nonguvernamentală, cu o durată de 8 luni, care să cuprindă și sesiuni de instruire practică și teoretică, precum și identificarea oportunităților de angajare existente pe piața muncii;
– Facilitarea integrării tinerilor seropozitivi pe piața muncii prin accesul a 60 de tineri, având vârsta de peste 18 ani, la cursuri de specializare organizate în parteneriat cu agențiile teritoriale de ocupare a forței de muncă;
– Promovarea tinerilor care au fost incluși în proiect către un număr de peste 200 de angajatori, ca forță de muncă disponibilă, prin organizarea unor întâlniri cu reprezentanții instituțiilor publice, centrelor de recrutare a forței de muncă, agențiilor/oficiilor de recrutare, reprezentanți ai patronatelor și companiilor;
– Realizarea unui studiu care să ofere informațiile necesare îmbunătățirii politicilor naționale din domeniu, referitoare la integrarea socială și profesională a tinerilor infectați cu HIV, prin identificarea barierelor existente   incluziunii sociale  profesionale  acestora. Rezultatele acestui studiu vor fi ulterior utilizate de către factorii guvernamentali  nonguvernamentali.

Beneficiarii proiectului  80 de  care trăiesc cu infecție HIV, selectați din  București, Timsoara, Bacău  Reșița. Cei 20 de  recrutați  București au lucrat  interni cu timp parțial de lucru  cadrul Fundației RAA, ceilalți 60 având posibilitatea de   la cursuri de pregătire ,  funcție de aptitudini  de cerințele de pe  muncii.
Studiul cu privire la situația integrării profesionale și sociale a tinerilor seropozitivi și rezultatele acestuia vor fi ulterior publicate în 200 exemplare, care se vor distribui factorilor interesați.

© Romanian Angel Appeal | 1991 - 2017 | Designed by Răzvan Rădulescu

Data privacy information Info Confidențialitate Date
In accordance with the GDPR Regulation, we inform you that this website can collect the following data: Referitor la regulamentul de protecție al datelor, vă informăm că acest site poate colecta următoarele date:
You will find more informations about this accessing the Terms Of Use Citiți informațiile complete accesând Termeni și Condiții
Some of the conditions are required. Please agree with then in order to move forward. Anumite condiții sunt obligatorii. Vă rugăm să le acceptați pentru a putea merge mai departe.