Fundația Romanian Angel Appeal recrutează 2 EXPERTI MENTORAT în cadrul proiectului Profesori pregătiți-Profesori motivați”proiect finanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară-Educație și competențe, Obiectiv Specific 6.6 Îmbunătățirea competențelor personalului didactic în învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive. Experții vor fi contractați part-time, pe o perioadă determinată de timp (2 luni).

 

PRINCIPALELE  RESPONSABILITĂȚI:

  • Acordarea de suport în pregătirea și organizarea unor activități de mentorat de grup-tip webinar pentru cadrele didactice participante la programul de formare din cadrul proiectului Profesori pregătiți-Profesori motivați” și factorilor interesați din comunitate în vederea proiectării și planificării unor activități incluzive în școlile lor.
  • Proiectarea și utilizarea unor instrumente prospective (ex metoda Foresight) inovatoare în activitatea de mentorat.
  • Planificarea și facilitarea unui număr de 5 workshopuri adresate cadrelor didactice și factorilor interesați de incluziune, din județele Prahova, Bacău, Galați/ Brăila, Vaslui, Suceava.
  • Realizarea unui raport după fiecare activitate de mentorat.

 

STUDII ȘI EXPERIENȚĂ:

  • Studii superioare finalizate, cu durata de 4 ani;
  • Experiență de min 5 ani în mentorat/coaching sau facilitare a învățării
  • Cunoștințe de operare pe calculator si utilizare programe și platforme interactive

 

Potențialii candidați sunt rugați să depună o aplicație completă constând în:

– Curriculum vitae în format Europass în limba română cu specificația postului vizat (Expert mentorat), semnat și datat pe fiecare pagină.

– Copie după actul de identitate și certificatul de căsătorie (dacă este cazul), cu mențiunea “conform cu originalul”și semnatură pe fiecare pagină

– Copii după diplomele, atestatele și certificatele de absolvire care atestă informația conținută în CV, “conform cu originalul” și semnate pe fiecare pagină.

– Copii dupa documente justificative care atestă experiență specifică, în conformitate cu cerințele postului (adeverințe, copie dupa cartea de muncă etc.), “conform cu originalul” și semnate pe fiecare pagină.

 

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este miercuri, 10 februarie 2021, ora 16.00.

Aplicațiile pot fi transmise prin e-mail la adresa resurseumane@raa.ro.

 

Pentru a putea procesa aplicația dumneavoastră, vă rugăm să aveți în vedere că este necesar ca, odată cu CV-ul, să transmiteți completată și semnată declarația de acord a folosirii datelor personale disponibilă AICI.

Numai aplicațiile complete, transmise până la termenul limită, vor fi luate în considerare și numai candidații selectați pentru interviu vor fi contactați.

 

Fundația Romanian Angel Appeal este un angajator care oferă egalitate de șanse.

Arhiva stiri

© Romanian Angel Appeal | Since 1991