img-0

Fundația Romanian Angel Appeal (RAA) recrutează 1 Formator expert în vederea livrarii programului de formare rezidențială a medicilor de familie.

Activitățile se desfășoară în cadrul proiectului Personal specializat pentru un sistem de sănătate modern”proiect finanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv Specific 4.8 Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical. Proiectul este implementat în parteneriat de Fundația RAA împreună cu Direcțiile de Sănătate Publică din Teleorman, Alba și Bihor.

Expertul selectat va sustine programe de educatie medicala continua pentru medicii de familie pentru care va fi contractat part-time, pe o perioadă determinată de timp.

 

STUDII ȘI EXPERIENȚĂ SOLICITATE:

  • Studii superioare absolvite cu diploma de licență în medicină
  • Medici cu 1-5 ani de experientă didactică/formare a medicilor demonstrată cu adeverințe de la unitatea de învățământ (facultăți de medicină acreditate)

Sau

Medici formatori acreditați de Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar (SNSPMPDS) prin Centrul Național de Dezvoltare Profesională în Domeniul Sanitar si acreditati de CMR.

  • Experiență de lucru ca formator în domeniul medical, în specialitatea medicină de familie   – 5 ani

 

Pentru detalii despre condiții și responsabilități cerute formatorilor selectați, vă rugăm să consultați informația completă AICI.

 

Potențialii candidați sunt rugați să depună o aplicație completă constând în:

  • CV în format EUROPASS în limba română, datat și semnat pe fiecare pagină
  • Copii după diplome, atestate și certificate de absolvire care atestă informația conținută în CV, conform cu originalul si semnate pe fiecare pagina
  • Copie după certificatul de membru al Colegiului Medicilor
  • Copie după certificatul de formator autorizat de SNSPMPDS si acreditat de CMR
  • Copie după actul de identitate
  • Copii după diplomele, atestatele și certificatele de absolvire care atestă informația conținută în CV, conform cu originalul si semnate pe fiecare pagina.

 

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 11.02.2019, ora 16.00

Aplicațiile pot fi transmise prin e-mail la adresa resurseumane@raa.ro, office@raa.ro sau depuse direct la secretariatul Fundației RAA din Str. Rodiei, nr. 52, sectorul 3, București.

Pentru a putea procesa aplicația dumneavoastră, vă rugăm să aveți în vedere că este necesar ca, odată cu CV-ul, să transmiteți completată și semnată declarația de acord a folosirii datelor personale.

Numai aplicațiile complete, transmise până la termenul limită, vor fi luate în considerare.

Fundația Romanian Angel Appeal este un angajator care ofera egalitate de șanse.

 

 

Arhiva stiri

© Romanian Angel Appeal | Since 1991