Fundația Romanian Angel Appeal recrutează 4 EXPERȚI REALIZARE ȘI ACREDITARE CURRICULĂ, LIVRARE MODULE ȘI SUPERVIZARE ONLINEîn cadrul proiectului „Profesori pregătiți-Profesori motivați”- proiect finanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară-Educație și competențe, Obiectiv Specific 6.6 Îmbunătățirea competențelor personalului didactic în învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.

PRINCIPALELE RESPONSABILITĂȚI

  • Evaluarea situaţiei judeţelor (desk review/interviuri) în care se va implementa proiectul, în vederea includerii în curriculă a informaţiilor actualizate.
  • Elaborarea curriculumului modulului 2 de curs – Metode participative de predare, centrate pe copil şi ITC- în conformitate cu datele înscrise în proiect (primul draft la finalul lunii septembrie, document final la sfârşitul lunii octombrie). Documentul va fi considerat final după avizarea de către Managerul de proiect.
  • Elaborarea materialelor de curs aferente fiecărei livrări.
  • Acreditarea formei finale a curriculei cu suport din partea coordonatorului de formare până la finalul lunii decembrie 2018.
  • Contribuția la elaborarea unor materiale precum: instrumentele de asigurare a calităţii cursurilor de formare (planuri de monitorizare/evaluare, chestionare de satisfacţie, etc.) – la solicitarea Managerului de Proiect
  • Livrarea cursurilor de formare în judeţele Prahova, Galaţi, Botosani/Brăila, Suceava, Vaslui[i]şi asigurarea supervizării practicii online.[ii]

STUDII ȘI EXPERIENȚĂ
Studii superioare finalizate, cu durata de 4 ani;
Pregătire, de preferat, în domeniile: psihologie, pedagogie, psihopedagogie specială;
Experiență de peste 10 ani in livrare programe formare;
Experineţă demonstrată în teamatica acoperită de curs: metode participative de predare, centrate pe copil şi utilizarea ITC în predare;
Constituie un avantaj: activitate didactică sau terapeutică cu persoane cu CES;
Cunoștințe de operare pe calculator.

Potențialii candidați sunt rugați să depună o aplicație completă constând în:

  • Curriculum vitae în format Europass în limba română cu specificația postului vizat (Expert realizare și acreditare curricula, livrare module și supervizare online), semnat și datat pe fiecare pagină.
  • Copii după diplomele, atestatele și certificatele de absolvire care atestă informația conținută în CV, conform cu originalul și semnate pe fiecare pagină.
  • Copii dupa documente justificative care atestă experiență specifică, în conformitate cu cerințele postului (adeverințe, copie dupa cartea de muncă etc.), conform cu originalul și semnate pe fiecare pagină.

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 24 august 2018, ora 17.00.
Aplicațiile pot fi transmise prin e-mail la adresa office@raa.ro.

Numai aplicațiile complete, transmise până la termenul limită, vor fi luate în considerare.

Pentru a putea procesa aplicația dumneavoastră, vă rugăm să aveți în vedere că este necesar ca, odată cu CV-ul, să transmiteți completată și semnată declarația de acord a folosirii datelor personale.

Fundația Romanian Angel Appeal este un angajator care ofera egalitate de șanse.

[i]Cursurile vor avea durata de 3 zile şi vor fi livrate în echipe de 2 lectori, în locaţile respective. Numărul total de livrări va fi stabilit în echipă, cei 4 experţi vor asigura formarea pentru 400 cadre didactice în grupe de cca 20 cursanţi. Perioada de livrare a cursurilor va fi stabilită în intervalul ianuarie 2019 - decembrie 2019.
[ii]Fiecare expert va asigura cca 100 ore de supervizare online în perioada iulie 2019 – septembrie 2020.

Arhiva stiri

© Romanian Angel Appeal | Since 1991

Data privacy information Info Confidențialitate Date
In accordance with the GDPR Regulation, we inform you that this website can collect the following data: Referitor la regulamentul de protecție al datelor, vă informăm că acest site poate colecta următoarele date:
You will find more informations about this accessing the Terms Of Use Citiți informațiile complete accesând Termeni și Condiții
Some of the conditions are required. Please agree with then in order to move forward. Anumite condiții sunt obligatorii. Vă rugăm să le acceptați pentru a putea merge mai departe.