img-0

Fundația Romanian Angel Appeal – Apelul Îngerului Român (RAA) recrutează Experţi locali organizare grup țintă pentru organizarea grupului țintă în cadrul evenimentelor de informare și mobilizare a comunităților pentru participarea grupului țintă vizat la servicii de screening TB, inclusiv al tuberculozei latente în județele Vâlcea, Călărași și Cluj.

Proiectul Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic şi tratament al tuberculozei precoce, inclusiv al tuberculozei latente”finanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 este implementat de către Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta în parteneriat cu şase ONG-uri, între care şi Fundaţia RAA.


STUDII ȘI EXPERIENȚĂ SOLICITATE:

 

 • Studii superioare de minim 3 ani 

 

 • Experienţa de lucru cu autorităţi locale sau instituţii locale constituie un avantaj
 • Experienţa  în organizarea de evenimente de informare/campanii de comunicare constituie un avantaj
 • Cunoștințe legate de comunicare, tehnici și metode de diseminare a informațiilor
 • Bune cunoștințe de limba română
 • Cunoștințe solide de operare pe calculator

PRINCIPALELE  RESPONSABILITĂȚI 

 • Colaborează cu echipa și cu experții județeni implementare în relația cu autoritățile în vederea identificării căilor de comunicare optime pentru grupul țintă prezent la eveniment;
 • Distribuie în cadrul evenimentelor materiale informative/publicitare ce vor fi folosite în activitatea de informare, educare, conștientizare a grupului țintă privind serviciile de screening TB, inclusiv al tuberculozei latente (afișe, pliante, broșuri, instrumente de evaluare a nivelului de informare și educare cu privire la TB, inclusiv tuberculoza latentă);
 • Realizează informări în comunitate privind data evenimentului și invitarea persoanelor ce aparțin grupului țintă la întâlnirile organizate în fiecare comună;
 • Furnizează informații participanților la evenimente în vederea creșterii gradului de participare la screening a persoanelor din comunitățile rurale vizate, aplicând strategii de informare și conștientizare adaptate profilului beneficiarului cu TB, inclusiv TB latentă;
 • Verifică în teren respectarea condițiilor tehnice asigurate de furnizorul de servicii logistice pentru organizarea evenimentelor;
 • Se ocupă de înregistrarea participării la evenimente a persoanelor prezente;
 • Furnizează informații despre evenimentele la care participă și contribuie la elaborarea unui portofoliu foto/video al proiectului pentru utilizare în cadrul activităților de promovare.

Potențialii candidați sunt rugați să depună o aplicație completă constând în:

 

 • CV în format EUROPASS în limba română, datat și semnat pe fiecare pagină, cu specificarea postului vizat (Expert local organizare grup țintă)

 

 • Copie după actul de identitate și certificatul de căsătorie (dacă este cazul), cu mențiunea “conform cu originalul”și semnatură pe fiecare pagină.
 • Copii după diplome, atestate și certificate de absolvire care atestă informația conținută în CV, cu mențiunea “conform cu originalul”, semnate pe fiecare pagină.
 • Copii după documente justificative care atestă experiența specifică, în conformitate cu cerințele postului (adeverințe, copie după cartea de muncă sau contracte de muncă etc.)

Pentru a putea procesa aplicația dumneavoastră, vă rugăm să aveți în vedere că este necesar ca, odată cu CV-ul, să transmiteți completată și semnată  declarația de acord a folosirii datelor personalepe care o găsești disponibilă AICI.


Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 30.11.2022, ora 16.00

Aplicațiile pot fi transmise prin e-mail la adresa resurseumane@raa.ro.

Numai aplicațiile complete, transmise până la termenul limită, vor fi luate în considerare.

Fundația Romanian Angel Appeal este un angajator care oferă egalitate de șanse.

Arhiva stiri

© Romanian Angel Appeal | Since 1991