Fundația Romanian Angel Appeal (RAA) recrutează 1 Expert implementare pentru a implicarea în organizarea şi derularea logistică a pregătii comunităţilor din mediul rural în vederea desfăşurării screening-ului pentru depistarea tuberculozei în cadrul unei caravane mobile. Activitatea se implementeză la nivel naţional, în comune aparţinând judeţelor din Regiunile Nord-Vest, Centru, Sud-Vest Oltenia şi Sud Muntenia.

Proiectul Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic şi tratament al tuberculozei precoce, inclusiv al tuberculozei latente”finanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 este implementat de către Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta în parteneriat cu şase ONG-uri, între care şi Fundaţia RAA.

Expertul selectat va coopera cu ceilalţi experţi din echipa de implementare care se ocupă de activarea comunităţilor şi de mobilizarea grupului ţintă (persoane din mediul rural), în vederea asigurării condiţiilor pentru buna desfăşurare a screeningului pentru tuberculoză, fiind contractat part-time, pe o perioadă determinată de timp.

 

STUDII ȘI EXPERIENȚĂ SOLICITATE:

  • Studii superioare absolvite cu diploma de licență în domeniul ştiinţelor sociale sau medicale (minim 4 ani),
  • Experientă de peste 10 ani de lucru în implementarea proiectelor.

Potențialii candidați sunt rugați să depună o aplicație completă constând în:

  • CV în format EUROPASS în limba română, datat și semnat pe fiecare pagină, cu specificarea postului vizat (Expert implementare)
  • Copie după actul de identitate și certificatul de căsătorie (dacă este cazul), cu mențiunea “conform cu originalul”și semnatură pe fiecare pagină.
  • Copii după diplome, atestate și certificate de absolvire care atestă informația conținută în CV, cu mențiunea “conform cu originalul”, semnate pe fiecare pagină.
  • Copii după documente justificative care atestă experiența specifică, în conformitate cu cerințele postului (adeverințe, copie dupa cartea de muncă sau contracte de muncă etc.)

Pentru a putea procesa aplicația dumneavoastră, vă rugăm să aveți în vedere că este necesar ca, odată cu CV-ul, să transmiteți completată și semnată declarația de acord a folosirii datelor personale disponibilă AICI.

 

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 20.09.2019, ora 16.00

Aplicațiile pot fi transmise prin e-mail la adresa resurseumane@raa.ro, sau depuse direct la secretariatul Fundației RAA din Str. Rodiei, nr. 52, sectorul 3, București.

Numai aplicațiile complete, transmise până la termenul limită, vor fi luate în considerare.

Fundația Romanian Angel Appeal este un angajator care ofera egalitate de șanse.

Arhiva stiri

© Romanian Angel Appeal | Since 1991