img-0

Fundația Romanian Angel Appeal (RAA) recrutează 3 autori curriculum în vederea elaborării conținutului unui curs de formare rezidențială a medicilor de familie.

Activitățile se desfășoară în cadrul proiectului „Personal specializat pentru un sistem de sănătate modern”– proiect finanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv Specific 4.8 Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical. Proiectul este implementat în parteneriat de Fundația RAA împreună cu Direcțiile de Sănătate Publică din Teleorman, Alba și Bihor.

Cei 3 experți selectați să elaboreze curricula pentru cursul “Creșterea nivelului de competențe profesionale ale medicilor de familie în abordarea copiilor cu tulburări de spectru autist” vor fi contractați part-time pe perioadă determinată de timp, de maxim 4 luni.

PRINCIPALELE  RESPONSABILITĂȚI

  • Elaborarea conținutului medical specific psihiatriei copilului și adolescentului, cu accent pe: recunoaștere semne și simptome TSA, diagnosticare precoce, instrumente recomandate, impactul identificarii tardive a TSA, tehnici de comunicare cu copilul atipic și familia acestuia, orice informație considerată relevantă pentru practica medicului de familie.
  • Transmiterea conținutului la RAA pentru revizuire și validare conform calendarului agreat
  • Colaborare cu echipa de implementare a proiectului, editorul medical și expertul elaborare design curs, în vederea realizării materialelor de suport pentru  participanți.

 

Pentru detalii despre condiții și responsabilități cerute autorilor selectați, vă rugăm să consultați informația completă aici.

 

STUDII ȘI EXPERIENȚĂ

  • Studii superioare, licență în medicină;
  • Experiență minim 10 ani de activitate medicală  în domeniul psihiatriei infantile, neuropsihiatriei;
  • Experiență minim 5 ani de activitate didactică /universitară și studiu aprofundat în domeniul TSA;
  • Experiență minim 5 ani în tratamentul tulburărilor psihice la copil și adolescent.

Potențialii candidați sunt rugați să depună o aplicație completă constând în:

  • Curriculum vitae în format Europass în limba română cu specificația postului vizat;
  • Copii după diplomele, atestatele și certificatele de absolvire care atestă informația conținută în CV și conformitatea cu cerintele postului.

 

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 22 Februarie 2018, ora 17.00

Aplicațiile pot fi transmise prin e-mail la adresa resurseumane@raa.ro, sau depuse direct la secretariatul Fundației RAA din Str. Rodiei, nr. 52, sectorul 3, București.

Numai aplicațiile complete, transmise până la termenul limită, vor fi luate în considerare.

Fundația Romanian Angel Appeal este un angajator care ofera egalitate de șanse.

Arhiva stiri

© Romanian Angel Appeal | Since 1991