În atenția beneficiarilor Proiectului,

Ref:  Proiect POCU/225/4/9/117426 (Cod SMIS 2014+: 117426) – “Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic şi tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente” (https://screeningtb.ro/)

 

Vă informăm că activitățile de examinare gratuită a cetățenilor, evenimentele de retenție a grupului țintă, precum și sesiunile de formare aferente personalului medico-social, se suspendă, urmând să vă anunțăm ulterior data la care acestea vor fi reluate.

Vă menționăm că această măsură de suspendare este întemeiată pe dispozițiile cuprinse în Instrucțiunea nr.4/12.03.2020 emisă de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, precum și ca urmare a instituirii stării de urgență la nivel național, având drept scop eliminarea riscului de răspândire a infecției cu COVID-19.

Rămânem în continuare în contact prin mijloacele de comunicare la distanță: site, telefon, e-mail, social media.

 

Echipa Proiectului “Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic şi tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente

© Romanian Angel Appeal | Since 1991