img-0

Fundația Romanian Angel Appeal angajează un expert pe termen scurt care să contribuie la redacatarea raportului anual intitulat Global AIDS Response Progress Reporting (GARPR) – raport ce înregistrează progresul României în 2016 în prevenirea, supravegherea și controlul HIV/SIDA. Raportul agregă date de la mai mulți contributori naționali (guvernamentali și neguvernamentali) și se trimite în fiecare an la data de 31 Martie.și este dezvoltat de Compartiment, cu suportul organizațiilor neguvernamentale. Procesul de raportare este coordonat de Compartimentul pentru monitorizarea și evaluarea infecției HIV/SIDA în România, din cadrul Institutului de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Balș”. Detalii despre structura raportului sunt disponibile aici.

Cerințe:  Studii universitare în științe sociale sau științe medicale. Experiență de minim cinci ani în activități derulate în aria HIV/SIDA (prevenire, supraveghere epidemiologică, cercetare, monitorizare și evaluare de proiect, furnizare de servicii medicale sau psihosociale pentru pacienții afectați de HIV/SIDA). Experiență de minim trei ani în activități de monitorizare și/sau evaluare de proiecte de sănătate și în redactarea de rapoarte narative de monitorizare sau evaluare. Constituie un avantaj experiența de lucru cu organizațiile neguvernamentale active în aria HIV/SIDA. Abilități avansate de înțelegere și redactare în limba engleză.

Sarcini: Rolul expertului este de a furniza suport Compartimentului de monitorizare-evaluare HIV/SIDA. Expertul îndeplinește următoarele sarcini: urmărește ca toate secțiunile raportului să fie completate la timp de către toți contributorii naționali; la cererea Compartimentului, colectează date despre activitatea din 2016 a organizațiilor neguvernamentale și guvernamentale din aria HIV/SIDA; se documentează, analizează statistici și rapoarte oficiale puse la dispoziție de Compartiment și de alte organizații contributoare, iar pe baza lor redactează un raport narativ în limba engleză cu privire la progresul din 2016 al programului HIV/SIDA; colaborează cu Compartimentul de monitorizare și evaluare pentru a redacta răspunsuri la solicitări de clarificare venite după predarea raportului din partea echipei GARPR.

 

Dată fiind natura colaborării, aplicanții vor depune, odată cu Curriculum Vitae și o probă de scris, astfel: extras în format PDF de 2-3 pagini dintr-un document pe care l-au redactat (tip raport de cercetare/evaluare, raport de monitorizare proiect, articol de cercetare etc.); sau link către un document online de același tip.

 

Curriculum Vitae și probele de scris sunt așteptate pe adresa nicoleta.manescu@raa.ro până pe 21 Februarie 2017.

Arhiva stiri

© Romanian Angel Appeal | Since 1991