Fondul Global de Luptă Împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei (http://www.theglobalfund.org/) – Fondul Global, reprezintă un organism financiar internațional, a cărui activitate se bazează pe un parteneriat strategic între instituțiile guvernamentale, reprezentanții societății civile, sectorul privat și comunitățile afectate de cele trei maladii cu impact major asupra stării de sănătate a populației.

© Romanian Angel Appeal | Since 1991