Fondul Global de Luptă Împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei (http://www.theglobalfund.org/) – Fondul Global, reprezintă un organism financiar internațional, a cărui activitate se bazează pe un parteneriat strategic între instituțiile guvernamentale, reprezentanții societății civile, sectorul privat și comunitățile afectate de cele trei maladii cu impact major asupra stării de sănătate a populației.

© Romanian Angel Appeal | Since 1991

Data privacy information Info Confidențialitate Date
In accordance with the GDPR Regulation, we inform you that this website can collect the following data: Referitor la regulamentul de protecție al datelor, vă informăm că acest site poate colecta următoarele date:
You will find more informations about this accessing the Terms Of Use Citiți informațiile complete accesând Termeni și Condiții
Some of the conditions are required. Please agree with then in order to move forward. Anumite condiții sunt obligatorii. Vă rugăm să le acceptați pentru a putea merge mai departe.