LOT Drog-Prevenirea și reducerea consumului de droguri în rândul tinerilor reprezintă un proiect inițiat în 2004 de către Fundația Romanian Angel Appeal, făcând parte dintr-o serie de inițiative europene dedicate tinerilor. Obiectivul principal îl constituie prevenirea și reducerea consumului de droguri și a efectelor sale în rândul tinerilor de vârstă școlară.

© Romanian Angel Appeal | Since 1991

Data privacy information Info Confidențialitate Date
In accordance with the GDPR Regulation, we inform you that this website can collect the following data: Referitor la regulamentul de protecție al datelor, vă informăm că acest site poate colecta următoarele date:
You will find more informations about this accessing the Terms Of Use Citiți informațiile complete accesând Termeni și Condiții
Some of the conditions are required. Please agree with then in order to move forward. Anumite condiții sunt obligatorii. Vă rugăm să le acceptați pentru a putea merge mai departe.