LOT Drog-Prevenirea și reducerea consumului de droguri în rândul tinerilor reprezintă un proiect inițiat în 2004 de către Fundația Romanian Angel Appeal, făcând parte dintr-o serie de inițiative europene dedicate tinerilor. Obiectivul principal îl constituie prevenirea și reducerea consumului de droguri și a efectelor sale în rândul tinerilor de vârstă școlară.

© Romanian Angel Appeal | Since 1991