Unitatea de Implementare a Proiectelor de Tuberculoza din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor (UIP-TB ANP) lanseaza procedura de achizitie cerere de oferte pentru serviciile de tiparire materiale IEC necesare in cadrul proiectului implementat cu finantare de la Fondul Global de Lupta Impotriva HIV/SIDA, Tuberculozei si Malariei, Runda 6-TFM, Componenta TB, prin Primitor Princial Fundatia Romanian Angel Appeal.

UIP-TB ANP lansează o „Cerere de ofertă” în cadrul proiectului ” Susţinerea Controlului TB în penitenciare prin activităţi esenţiale de prevenţie în rândul deţinuţilor şi personalului ” finanţat de Fondul Global de Lupta Împotriva Malariei, HIV/SIDA şi a Tuberculozei, Runda 6-TFM, Componenta TB.
Unitatea de Implementare a Proiectelor de Control al Tuberculozei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor, lansează prezenta procedura de achiziţie pentru servicii de editare şi tipărire agende şi mape, personalizare pixuri, înregistrat şi printat CD-uri. Procedura aplicată este „Cerere de ofertă”.
In acest sens, firmele de profil interesate sunt invitate a depune oferta în perioada specificată în cadrul procedurii de achiziţie având ca suport documentele următoare:
Cererea de ofertă;
Anexa 1 – Termenii şi condiţii de livrare;
Anexa 2 – Informaţii generale.

Anexa 1 si 2 format editabil

Termenul limita pentru transmiterea solicitărilor de clarificări este 15.05.2013, ora locala 11:00.
Termenul limită pentru depunerea ofertelor tehnice şi financiare 20.05.2013, ora locala 11:00.

Achizitii

© Romanian Angel Appeal | Since 1991

Data privacy information Info Confidențialitate Date
In accordance with the GDPR Regulation, we inform you that this website can collect the following data: Referitor la regulamentul de protecție al datelor, vă informăm că acest site poate colecta următoarele date:
You will find more informations about this accessing the Terms Of Use Citiți informațiile complete accesând Termeni și Condiții
Some of the conditions are required. Please agree with then in order to move forward. Anumite condiții sunt obligatorii. Vă rugăm să le acceptați pentru a putea merge mai departe.