Unitatea de Implementare a Proiectelor de Control al Tuberculozei – Administratia Nationala a Penitenciarelor (UIP-TB ANP) reia procedura de achizitie  pentru largirea bazei de date consultanti pentru serviciile necesare in cadrul proiectului implementat cu finantare de la Fondul Global de Lupta Impotriva HIV/SIDA, Tuberculozei si Malariei, Runda 6-TFM, Componenta TB, prin Primitor Principal Fundatia Romanian Angel Appeal.

UIP-TB ANP reia procedura de achizitie in vederea largirii bazei de date pentru servicii de consultanţă în cadrul proiectului O1SDA1I3 „Susţinerea Controlului TB în penitenciare prin activităţi esenţiale de prevenţie în rândul deţinuţilor şi personalului ” finanţat de Fondul Global de Lupta Împotriva Malariei, HIV/SIDA şi a Tuberculozei, Runda 6-TFM, Componenta TB.
Procedura aplicată este „Selectia consultantilor”.
In acest sens, persoanele interesate sunt invitate a depune oferta în perioada specificată în cadrul procedurii de achiziţie având ca suport documentele următoare:
– ANP_CI activitati penitenciare 2014_10.03.2014
– ANP_Anexa 1-CV_CI activitati penitenciare 2014_10.03.2014
Termenul limita pentru transmiterea solicitărilor de clarificări este 17.03.2014, ora locala 16:00.
Termenul limită pentru depunerea ofertelor tehnice şi financiare 21.03.2014, ora locala 16:00.

Achizitii

© Romanian Angel Appeal | Since 1991

Data privacy information Info Confidențialitate Date
In accordance with the GDPR Regulation, we inform you that this website can collect the following data: Referitor la regulamentul de protecție al datelor, vă informăm că acest site poate colecta următoarele date:
You will find more informations about this accessing the Terms Of Use Citiți informațiile complete accesând Termeni și Condiții
Some of the conditions are required. Please agree with then in order to move forward. Anumite condiții sunt obligatorii. Vă rugăm să le acceptați pentru a putea merge mai departe.