Până la data și ora limită de primire a ofertelor, respectiv 20.05.2019, ora locală 12:00, la sediul Fundației RAA, având adresa str. Rodiei, nr. 52, sector 3, București, nu a fost depusă nicio ofertă și nici nu a fost respinsă nicio ofertă.

Drept pentru care comisia de evaluare a ofertelor decide anularea procedurii și reluarea acesteia, fără modificarea specificațiilor tehnice, conform Cererii de finanțare a proiectului.

 

Decizia de anulare poate fi vizualizata si descarcata de la urmatorul link:

Achizitii

© Romanian Angel Appeal | Since 1991

Data privacy information Info Confidențialitate Date
In accordance with the GDPR Regulation, we inform you that this website can collect the following data: Referitor la regulamentul de protecție al datelor, vă informăm că acest site poate colecta următoarele date:
You will find more informations about this accessing the Terms Of Use Citiți informațiile complete accesând Termeni și Condiții
Some of the conditions are required. Please agree with then in order to move forward. Anumite condiții sunt obligatorii. Vă rugăm să le acceptați pentru a putea merge mai departe.