CPSS lanseaza procedura de achizitie prin cerere de oferta pentru serivcii turistice necesare in cadrul proiectului „Dezvoltarea capacitatii personalului medical din cadrul Programului National de Control al Tuberculozei in managementul cazului MDR-TB” finantat de Fondul Global de Lupta Impotriva Malariei, HIV/SIDA si a Tuberculozei, Runda 6-TFM, Componenta TB.

Centrul pentru Politici si Servicii de Sanatate Bucuresti, lanseaza prezenta achizitie pentru servicii turistice necesare in cadrul proiectului „Dezvoltarea capacitatii personalului medical din cadrul Programului National de Control al Tuberculozei in managementul cazului MDR-TB”.

In acest sens, operatorii economici interesati sunt invitati sa depuna oferta in perioada specificata in cadrul procedurii de achizitie avand ca suport documentele urmatoare:

Pentru detalii si informatii suplimentare va puteti adresa Beneficiarului in scris prin e-mail sau fax persoana de contact Ioana Daramus sau Letitia Mihail, e-mail infomed@cpss.ro

Achizitii

© Romanian Angel Appeal | Since 1991