img-0

Fundația Romanian Angel Appeal informează operatorii economici că intenţionează să achiziţioneze direct conform art. 43 din H.G. 395/2016 din catalogul electronic Servicii de transpunere din engleza în română a unui număr de patru module de curs elearning (incluzînd atât servicii de traducere din limba engleză în limba română pentru elementele tip text, cât și servicii de subtitrare pentru elementele de tip video) ,Cod CPV 79530000-8 – Servicii de traducere92111100-3 – Producţie de filme şi de casete video cu utilizare pedagogică pentru implementarea proiectului ”Stregthening the Capacity of Professionals Working in Schools with Children and Young People with ASD”, în cadrul Progrmalui Erasmus+, Acțiunea Cheie 2- Parteneriate strategice, SPASD¬_2017-1-RO01-KA201-037459 .

În vederea stabilirii valorii estimate vă rugăm să ne transmiteți oferta dvs. de preț pentru serviciile menționate mai sus.  Ofertele pot fi transmise fizic prin poștă/curier sau în format electronic la următoarele adrese de e-mail: mariana.bratosin@raa.ro / daniela.tudose@raa.ro.

Pentru a vizualiza si descarca documentul va rugam accesati:

Achizitii

© Romanian Angel Appeal | Since 1991