Fundația Romanian Angel Appeal informează operatorii economici că intenţionează să achiziţioneze direct conform art. 43 din H.G. 395/2016 din catalogul electronic  servicii de dezvoltare, găzduire și mentenanță platforma e-learning, cod CPV 72260000-5 Servicii de software pentru implementarea proiectului ”Stregthening the Capacity of Professionals Working in Schools with Children and Young People with ASD”, în cadrul Progrmalui Erasmus+, Acțiunea Cheie 2- Parteneriate strategice, SPASD¬_2017-1-RO01-KA201-037459 .

În vederea stabilirii valorii estimate vă rugăm să ne transmiteți oferta dvs. de preț pentru serviciile menționate mai sus.  Ofertele pot fi transmise fizic prin poștă/curier sau în format electronic la următoarele adrese de e-mail: mariana.bratosin@raa.ro / daniela.tudose@raa.ro.

 

Pentru a vizualiza si descarca documentul va rugam accesati:

Cerere de oferta_servicii dezvoltare platforma

 

Achizitii

© Romanian Angel Appeal | Since 1991

Data privacy information Info Confidențialitate Date
In accordance with the GDPR Regulation, we inform you that this website can collect the following data: Referitor la regulamentul de protecție al datelor, vă informăm că acest site poate colecta următoarele date:
You will find more informations about this accessing the Terms Of Use Citiți informațiile complete accesând Termeni și Condiții
Some of the conditions are required. Please agree with then in order to move forward. Anumite condiții sunt obligatorii. Vă rugăm să le acceptați pentru a putea merge mai departe.