img-0

Fundația Romanian Angel Appeal informează operatorii economici că intenţionează să achiziţioneze direct conform art. 43 din H.G. 395/2016 din catalogul electronic  Servicii de traducere și servicii de subtitrare pentru transpunerea a  4 module de curs elearning din limba engleză în limba română pentru implementarea proiectului ”Stregthening the Capacity of Professionals Working in Schools with Children and Young People with ASD”, în cadrul Progrmalui Erasmus+, Acțiunea Cheie 2- Parteneriate strategice, SPASD¬_2017-1-RO01-KA201-037459  şi invită operatorii economici să-şi înregistreze ofertele în SEAP cu respectarea art. 44 din H.G. 395/2016 până la data de 02.05.2018, ora 17:00 inclusiv. Va fi consultat următorul coduri CPV 79530000-8 – Servicii de traducere, 92111100-3 – Producţie de filme şi de casete video cu utilizare pedagogică.

Valoarea estimată a achiziției: 22.100 LEI fără TVA

Ofertantii interesaţi îşi pot înregistra oferta pe codurile CPV 79530000-8 – Servicii de traducere, 92111100-3 – Producţie de filme şi de casete video cu utilizare pedagogică, cu denumirea Servicii de transpunere din engleza în română a unui număr de patru module de curs elearning (incluzînd atât servicii de traducere din limba engleză în limba română pentru elementele tip text, cât și servicii de subtitrare pentru elementele de tip video) trimitând şi o informare către  Fundatia Romanian Angel Appeal prin e-mail: mariana.bratosin@raa.ro, daniela.tudose@raa.ro.

Se solicită servicii de:

  • Traducere din limba engleză în limba română pentru elementele de tip text. Se estimează a fi necesare servicii de traducere pentru maxim 300 pagini (configurație standard 2000 de caracatere inclusiv spații / pagină)
  • Subtitrare pentru fișierele de tip video inserate în modulel de curs e-learning. Se va realiza sincronizarea între imagini şi subtitrare. Se estimează a fi necesare servicii de subtirare pentru maxim 400 minute de fisier video.

Publicarea prezentului anunţ are rol de informare/publicitate, nu obligă autoritatea contractantă şi nu exclude de la achiziţie operatorii economici deja înscrişi în catalog (dacă este cazul). Scopul acestui anunţ este acela de a determina operatorii economici să-şi înscrie ofertele de preţ în catalogul electronic astfel încât la data demarării achiziţiei directe şi a verificării catalogului electronic autoritatea contractantă să fi intreprins toate demersurile pentru a se asigura ca sunt operatori înscrişi în catalogul electronic care să-i satisfacă necesitatea de produse şi servicii.

Ulterior publicării prezentului anunţ autoritatea contractantă va aplica prevederile art 43-46 din HG 35/2016.

Achizitii

© Romanian Angel Appeal | Since 1991