Fundația Romanian Angel Appeal informează operatorii economici că intenţionează să achiziţioneze direct conform art. 43 din H.G. 395/2016 din catalogul electronic  servicii de dezvoltare, găzduire și mentenanță platforma e-learning pentru implementarea proiectului ”Stregthening the Capacity of Professionals Working in Schools with Children and Young People with ASD”, în cadrul Progrmalui Erasmus+, Acțiunea Cheie 2- Parteneriate strategice, SPASD¬_2017-1-RO01-KA201-037459  şi invită operatorii economici să-şi înregistreze ofertele în SEAP cu respectarea art. 44 din H.G. 395/2016 până la data de 20.02.2018, ora 17:00 inclusiv. Va fi consultat următorul cod CPV 72260000-5 Servicii de software.

Valoarea estimată a achiziției: 23.450 LEI fără TVA

Ofertantii interesaţi îşi pot înregistra oferta pe cod CPV 72260000-5 Servicii de software, cu denumirea servicii servicii de dezvoltare, găzduire și mentenanță platforma e-learning trimitând şi o informare către  Fundatia Romanian Angel Appeal prin e-mail: mariana.bratosin@raa.ro, daniela.tudose@raa.ro.

Alăturat prezentului anunt gasiti caietul de sarcini pentru servicii de dezvoltare, găzduire și mentenanță platforma e-learning.

Caiet de sarcin-08.12.2017i

Publicarea prezentului anunţ are rol de informare/publicitate, nu obligă autoritatea contractantă şi nu exclude de la achiziţie operatorii economici deja înscrişi în catalog (dacă este cazul). Scopul acestui anunţ este acela de a determina operatorii economici să-şi înscrie ofertele de preţ în catalogul electronic astfel încât la data demarării achiziţiei directe şi a verificării catalogului electronic autoritatea contractantă să fi intreprins toate demersurile pentru a se asigura ca sunt operatori înscrişi în catalogul electronic care să-i satisfacă necesitatea de produse şi servicii.

Ulterior publicării prezentului anunţ autoritatea contractantă va aplica prevederile art 43-46 din HG 35/2016.

Achizitii

© Romanian Angel Appeal | Since 1991

Data privacy information Info Confidențialitate Date
In accordance with the GDPR Regulation, we inform you that this website can collect the following data: Referitor la regulamentul de protecție al datelor, vă informăm că acest site poate colecta următoarele date:
You will find more informations about this accessing the Terms Of Use Citiți informațiile complete accesând Termeni și Condiții
Some of the conditions are required. Please agree with then in order to move forward. Anumite condiții sunt obligatorii. Vă rugăm să le acceptați pentru a putea merge mai departe.