FUNDAȚIA ROMANIAN ANGEL APPEAL, cu sediul în Str. Rodiei nr. 52, sectorul 3, București, telefon 021/3236868, fax 021/3232490, cod fiscal 7274690, reprezentată prin doamna Silvia ASANDI – Director General,

Ref. la procedura de achiziție servicii de traducere și interpretariat română-engleză și engleză-română,

Vă aducem la cunoștință faptul că în data de 14.10.2015, în urma analizării procedurii de achiziție sus-menționată, membrii Comisiei de evaluare au admis că procedura organizată a conținut vicii de procedură și pe cale de consecință au decis anularea procedurii de achiziție și reluarea acesteia la o dată ulterioară, în conformitate cu regulile și politicile Fondului Global de Luptă Împotriva SIDA, Tuberculozei și Malariei.

 

Vă mulțumim pentru participare!

Achizitii

© Romanian Angel Appeal | Since 1991

Data privacy information Info Confidențialitate Date
In accordance with the GDPR Regulation, we inform you that this website can collect the following data: Referitor la regulamentul de protecție al datelor, vă informăm că acest site poate colecta următoarele date:
You will find more informations about this accessing the Terms Of Use Citiți informațiile complete accesând Termeni și Condiții
Some of the conditions are required. Please agree with then in order to move forward. Anumite condiții sunt obligatorii. Vă rugăm să le acceptați pentru a putea merge mai departe.