Incheiata azi, 15.05.2015, in vederea anularii procedurii de achizitie competitiva simplificata de servicii organizare vizita de studiu in Islanda. CPV:  63511000-4 (Organizare de voiajuri cu servicii complete). Procedura de achizitie s-a derulat in cadrul proiectului  RO2014_C4_61 “Comunitate pregătită, copil integrat-suport pentru integrarea școlară și socială a copiilor cu tulburări din spectrul autismului”, finantat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, Runda 2.

Pana la data si ora limita de depunere a ofertelor, si anume 15.05.2015, ora 12.00 a fost inregistrata o singura oferta.

In data de 15.05.2015, ora 13.00, Comisia de deschidere si evaluare a ofertelor, stabilita de Consiliul Director al RAA prin Decizia nr. 18 din 30.04.2015, a constatat ca nu sunt intrunite conditiile necesare pentru continuarea procedurii, asa cum sunt mentionate in Anexa IV – Procedura pentru achizitii, anexa la Contractul de finantare, respectiv nu s-au primit minim 2 oferte.

Date fiind cele mentionate mai sus, Comisia a decis anularea procedurii.

Achizitii

© Romanian Angel Appeal | Since 1991

Data privacy information Info Confidențialitate Date
In accordance with the GDPR Regulation, we inform you that this website can collect the following data: Referitor la regulamentul de protecție al datelor, vă informăm că acest site poate colecta următoarele date:
You will find more informations about this accessing the Terms Of Use Citiți informațiile complete accesând Termeni și Condiții
Some of the conditions are required. Please agree with then in order to move forward. Anumite condiții sunt obligatorii. Vă rugăm să le acceptați pentru a putea merge mai departe.