img-0

Fundația Romanian Angel Appeal, cu sediul în București, Str. Rodiei nr. 52 sector 3, cod poștal 030956, anunță achiziția de telefoane mobile pentru suporterii DOT (Directly Observed Treatment) în cadrul proiectului RO 19.01 ”Îmbunătățirea stării de sănătate a populației din România prin creșterea capacității de control a Tuberculozei”. Procedura aplicabilă este achiziție directă conform Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 1120/2013. Proiectul este finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.

Obiectul contractului: ”Telefoane mobile” COD CPV: 32250000-0

Valoarea estimată a contractului de achiziție: 8.873,99 lei, fără TVA

Procedura: achiziție directă.

Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: ”Prețul cel mai scazut”

Termen limită pentru primirea ofertelor: 05.02.2015, ora 12:00.

Local, data și ora deschiderii ofertelor: Fundația Romanian Angel Appeal, Str. Rodiei nr. 52 sector 3, București, data 05.02.2015, ora 14:00.

Adresa la care se transmit ofertele: Toți operatorii economici interesați sunt rugați să trimită ofertele la sediul achizitorului, Fundația Romanian Angel Appeal, Str. Rodiei nr. 52 sector 3, București, cod poștal 030956. Ofertele se depun de luni până vineri între orele 09:00 – 17:00.

Informații suplimentare: Ofertanții interesați să obțină informații suplimentare privind prezenta achiziție sunt invitați să se adreseze achizitorului, Fundația Romanian Angel Appeal, utilizând datele de contact: Str. Rodiei nr. 52 sector 3, Bucureşti, Tel.: 021.3236868, Fax: 021.3232490, e-mail: ana.duca@raa.ro, persoana de contact: Ana-Maria Duca, Manager Achiziții.

Data publicării anunțului: 30.01.2015.

Documentatia poate fi vizualizata si descarcata la urmatorul link Doc_atribuire_furnizare_telefoane mobile_30.01.2015

Achizitii

© Romanian Angel Appeal | Since 1991