Fundatia Romanian Angel Appeal, Primitor Principal pentru Grantul finantat de Fondul Global de Lupta Impotriva HIV/SIDA, Tuberculozei si Malariei, Runda 6 – TFM, Componenta TB, lanseaza procedura de achizitie pentru servicii de web hosting. Procedura aplicata este cerere de oferte.

Anuntul de achizitie si specificatiile tehnice minime solicitate pot fi accesate si descarcate de la urmatoarele link-uri:

  • Anunt achizitie servicii web hosting
  • Specificatii tehnice

Documentele sunt disponibile doar in limba romana.

Termenul limita pentru transmiterea solicitarilor de clarificari este 01.04.2013, ora locala 12:00.

Termenul limita pentru depunerea ofertelor tehnice si financiare este 09.04.2013, ora locala 12:00.

Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 09.04.2013, ora locala 15:30 la punctul de lucru al Fundatiei Romanian Angel Appeal din Str. Popa Nan nr. 151 sector 3 Bucuresti. La deschiderea ofertelor au dreptul sa participe reprezentantii operatorilor economici ce au depus oferte pana la data si ora limita indicate de Achizitor. Reprezentantii operatorilor economici vor avea o imputernicire din partea firmelor pe care le reprezinta, imputernicire in care se mentioneaza limitele responsabilitatilor si atributiilor lor, precum si copie a actului de identitate. Nu este necesar ca imputernicirea sa fie legalizata.

Achizitii

© Romanian Angel Appeal | 1991 - 2017 | Designed by Răzvan Rădulescu

Data privacy information Info Confidențialitate Date
In accordance with the GDPR Regulation, we inform you that this website can collect the following data: Referitor la regulamentul de protecție al datelor, vă informăm că acest site poate colecta următoarele date:
You will find more informations about this accessing the Terms Of Use Citiți informațiile complete accesând Termeni și Condiții
Some of the conditions are required. Please agree with then in order to move forward. Anumite condiții sunt obligatorii. Vă rugăm să le acceptați pentru a putea merge mai departe.