img-0

Fundatia Romanian Angel Appeal lanseaza procedura de achiziţie servicii transport aerian necesare in cadrul proiectului POSDRU 60289 „Si ei trebuie sa aiba o sansa!”. Achizitia publica se desfasoara in cadrul proiectului POSDRU 60289 „Si ei trebuie sa aiba o sansa! – Program de sprijin pentru integrarea socială şi profesională a persoanelor cu tulburări de spectru autist” – finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, gestionat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi OIRPOSDRU Regiunea Bucureşti – Ilfov.

Anunţ achiziţie publică – servicii transport aerian necesare in cadrul proiectului.

Data publicării anunţului: 17.01.2013
Fundaţia Romanian Angel Appeal lansează procedura de achiziţie pentru serviciile de transport aerian necesare in cadrul proiectului POSDRU 60289 „Si ei trebuie sa aiba o sansa!”.
Procedura selectată: cercetarea pieţei – studiu al pieței
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut.
Valoarea estimată a contractului: 392,03 euro fără TVA.
Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 23.01.2013, ora 12:00.
Modalitatea de obţinere a documentaţiei pentru ofertanţi: Documentaţia poate fi descarcată în mod gratuit de pe pagina proprie de internet a achizitorului la urmatorul link
Pentru clarificări privind documentaţia pentru ofertanţi, vă rugăm să contactaţi: Fundaţia Romanian Angel Appeal, Str. Rodiei nr. 52, sector 3 Bucureşti, Tel: 021-3236868 / Fax: 021-3232490. Ana-Maria Duca, Manager Achiziţii: ana.duca@raa.ro

Achizitii

© Romanian Angel Appeal | Since 1991