Fundaţia Romanian Angel Appeal, lanseaza procedura de achizitie servicii de evaluare a serviciilor oferite in cadrul centrelor TSA deschise in cadrul proiectului POSDRU/96/6.2/S/60289 „Si ei trebuie sa aiba o sansa! – Program de sprijin pentru integrarea socială şi profesională a persoanelor cu tulburări de spectru autist”, finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, gestionat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Varstnice şi OIRPOSDRU Regiunea Bucureşti – Ilfov

Puteti vizualiza documentatia, pentru aceasta achizitie la urmatoarele linkuri:

  • Anunt participare la procedura de achizitie servicii de evaluare a serviciilor oferite in cadrul centrelor TSA deschise in cadrul proiectului „Si ei trebuie sa aiba o sansa!”_22.04.2013
  • Documentatia de atribuire privind procedura de achizitie servicii de evaluare a serviciilor oferite in cadrul centrelor TSA deschise in cadrul proiectului „Si ei trebuie sa aiba o sansa!”_22.04.2013

Termenul limita de solicitare clarificari este 24.04.2013, ora 12.00.
Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 29.04.2013, ora 12.00.

Oferta se va depune in 3 exemplare dupa cum urmeaza: un original si doua copii. Oferta se va depune la Fundaţia Romanian Angel Appeal, str. Rodiei nr. 52 sector 3, Bucureşti în plic sigilat şi ştampilat, pe care se va menţiona:

„OFERTĂ PENTRU ACHIZITIA DE SERVICII DE EVALUARE A SERVICIILOR OFERITE IN CADRUL CENTRELOR TSA – PROIECT POSDRU/96/6.2/S/60289 „SI EI TREBUIE SĂ AIBĂ O ŞANSĂ!”

„A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 29.04.2013, ora 15.00!”

Plicul va conţine în interior câte un plic sigilat şi ştampilat cu:
– plicul nr. 1: documente de calificare;
– plicul nr.2: propunere tehnico-financiara
Plicurile trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întarziată. Fiecare plic va fi marcat cu „ORIGINAL” si/sau „COPIE” după caz.

Achizitii

© Romanian Angel Appeal | 1991 - 2017 | Designed by Răzvan Rădulescu

Data privacy information Info Confidențialitate Date
In accordance with the GDPR Regulation, we inform you that this website can collect the following data: Referitor la regulamentul de protecție al datelor, vă informăm că acest site poate colecta următoarele date:
You will find more informations about this accessing the Terms Of Use Citiți informațiile complete accesând Termeni și Condiții
Some of the conditions are required. Please agree with then in order to move forward. Anumite condiții sunt obligatorii. Vă rugăm să le acceptați pentru a putea merge mai departe.