img-0

Fundatia Romanian Angel Appeal (RAA) va invita sa participati la procedura de achizitie “selectie consultanti” pentru serviciile de trainer in cadrul sesiunilor de instruire si serviciile de realizare vizite de monitorizare si evaluare laboratoare incluse in cadrul anchetei de chimiorezistenta pentru linia I (DRS). Proiectul este finantat de Fondul Global de Lupta Impotriva HIV/SIDA, Tuberculozei si Malariei, Runda 6-TFM, Componenta TB. Fundatia RAA este Primitorul Principal al fondurilor.

Pentru mai multe detalii si serviciile solicitate va rugam sa descarcati documentele disponibile la link-urile de mai jos:

Scrisoarea cuprinzând un Curriculum Vitae (CV) în format Europass sau echivalent, în limba română, precum şi propunerea de remunerare pentru serviciile menţionate va fi trimisă prin fax, e-mail (format neditabil PDF sau JPG cu semnătură), curier sau poştă în plic închis la:

Achizitor: Fundaţia Romanian Angel Appeal, Strada Rodiei Nr. 52, sector 3,

Bucureşti, cod postal 030956

Telefon/Fax: 021 323 68 68 / 021 323 24 90

E-mail: prfinanciar@raa.ro

până la termenul limită de: 05.11.2013, ora locală 12:00.

Plicurile sigilate, conținând oferta, vor avea inscris in clar numele si adresa ofertantului precum si mentiunea „A NU SE DESCHIDE INAINTE DE 05.11.2013, ORA LOCALĂ 13:00

Solicitările de clarificări vor fi transmise în scris, prin fax sau e-mail, nu mai târziu de 25.11.2013, ora locală 12:00. La deschiderea ofertelor au dreptul sa participe reprezentantii operatorilor economici ce au depus oferte pana la data si ora limita indicate de Achizitor. În cazul operatorilor economici firme, reprezentantii operatorilor economici vor avea o imputernicire din partea firmelor pe care le reprezinta, imputernicire in care se mentioneaza limitele responsabilitatilor si atributiilor lor, precum si copie a actului de identitate. Nu este necesar ca imputernicirea sa fie legalizata. În cazul operatorilor economici PFA, PFI, PF aceștia vor prezenta copie a documentului de identitate.

Bugetul maxim disponibil pentru aceasta achiziție este de 12.480,00 Euro, sumă ce include toate taxele și impozitele aferente legislației naționale în vigoare. Oferta financiara se va întocmi tinând seama de onorariul / zi / sesiune insturire sau pe vizită de monitorizare.

Achizitii

© Romanian Angel Appeal | Since 1991