Fundaţia Romanian Angel Appeal, lanseaza procedura de achizitie servicii cazare, masa, pauza de cafea, tiparire materiale de instruire pentru participantii la sesiunea de instruire necesara in cadrul proiectului POSDRU/96/6.2/S/60289 „Si ei trebuie sa aiba o sansa! – Program de sprijin pentru integrarea socială şi profesională a persoanelor cu tulburări de spectru autist”, finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, gestionat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi OIRPOSDRU Regiunea Bucureşti – Ilfov.

Puteti vizualiza documentatia, pentru aceasta achizitie la urmatoarele linkuri:

  • Anunt participare la procedura de achizitie servicii cazare, masa, pauza cafea, tiparire materiale participanti proiect „Si ei trebuie sa aiba o sansa!”_08.07.2013
  • Documentatia de atribuire privind procedura de achizitie cazare, masa, pauza cafea, tiparire materiale participanti proiect „Si ei trebuie sa aiba o sansa!”_08.07.2013

Termenul limita de solicitare clarificari este 10.07.2013, ora 12.00.
Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 16.07.2013, ora 12.00.

Oferta se va depune in 3 exemplare dupa cum urmeaza: un original si doua copii. Oferta se va depune la Fundaţia Romanian Angel Appeal, str. Rodiei nr. 52 sector 3, Bucureşti în plic sigilat şi ştampilat, pe care se va menţiona:

„OFERTĂ PENTRU ACHIZITIA DE SERVICII CAZARE, MASA, PAUZA DE CAFEA, TIPARIRE MATERIALE INSTRUIRE PARTICIPANTI – PROIECT POSDRU/96/6.2/S/60289 „SI EI TREBUIE SĂ AIBĂ O ŞANSĂ!”

„A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 16.07.2013, ora 13.00!”

Plicul va conţine în interior câte un plic sigilat şi ştampilat cu:
– plicul nr. 1: documente de calificare;
– plicul nr.2: propunere tehnico-financiara
Plicurile trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întarziată. Fiecare plic va fi marcat cu „ORIGINAL” si/sau „COPIE” după caz.

Achizitii

© Romanian Angel Appeal | 1991 - 2017 | Designed by Răzvan Rădulescu

Data privacy information Info Confidențialitate Date
In accordance with the GDPR Regulation, we inform you that this website can collect the following data: Referitor la regulamentul de protecție al datelor, vă informăm că acest site poate colecta următoarele date:
You will find more informations about this accessing the Terms Of Use Citiți informațiile complete accesând Termeni și Condiții
Some of the conditions are required. Please agree with then in order to move forward. Anumite condiții sunt obligatorii. Vă rugăm să le acceptați pentru a putea merge mai departe.