Fundatia Romanian Angel Appeal lanseaza procedura de achiziţie pentru o multifunctionala necesara in cadrul proiectului „Femei pentru femei – Program naţional de calificare şi acreditare a femeilor în ocupaţia de baby-sitter” – finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, gestionat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi OIRPOSDRU Regiunea Bucureşti – Ilfov.

Anunţ achiziţie publică – o multifuntionala necesara in cadrul proiectului.

Data publicării anunţului: 08.02.2013
Fundaţia Romanian Angel Appeal lansează procedura de achiziţie pentru 1 multifunctionala necesara in cadrul proiectului POSDRU 59542 „Femei pentru femei”.
Procedura selectată: cercetarea pieţei – studiu al pieței
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut.
Valoarea estimată a contractului: 545,83 euro fără TVA.
Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 18.02.2013, ora 12:00.
Modalitatea de obţinere a documentaţiei pentru ofertanţi: Documentaţia poate fi descarcată în mod gratuit de pe pagina proprie de internet a achizitorului la urmatorul link
Pentru clarificări privind documentaţia pentru ofertanţi, vă rugăm să contactaţi: Fundaţia Romanian Angel Appeal, Str. Rodiei nr. 52, sector 3 Bucureşti, Tel: 021-3236868 / Fax: 021-3232490. Ana-Maria Duca, Manager Achiziţii: ana.duca@raa.ro

Achizitii

© Romanian Angel Appeal | 1991 - 2017 | Designed by Răzvan Rădulescu

Data privacy information Info Confidențialitate Date
In accordance with the GDPR Regulation, we inform you that this website can collect the following data: Referitor la regulamentul de protecție al datelor, vă informăm că acest site poate colecta următoarele date:
You will find more informations about this accessing the Terms Of Use Citiți informațiile complete accesând Termeni și Condiții
Some of the conditions are required. Please agree with then in order to move forward. Anumite condiții sunt obligatorii. Vă rugăm să le acceptați pentru a putea merge mai departe.