img-0

Fundaţia Romanian Angel Appeal, lanseaza procedura de achizitie mobilier pentru dotarea celor 40 de centre TSA deschise in cadrul proiectului POSDRU/96/6.2/S/60289 „Si ei trebuie sa aiba o sansa! – Program de sprijin pentru integrarea socială şi profesională a persoanelor cu tulburări de spectru autist”, finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, gestionat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi OIRPOSDRU Regiunea Bucureşti – Ilfov

Puteti vizualiza documentatia, pentru aceasta achizitie la urmatoarele linkuri:

  • Anunt participare la procedura de achizitie mobilier proiect „Si ei trebuie sa aiba o sansa!”_10.05.2013
  • Documentatia de atribuire privind procedura de achizitie mobilier proiect „Si ei trebuie sa aiba o sansa!”_10.05.2013

Termenul limita de solicitare clarificari este 13.05.2013, ora 12.00.
Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 17.05.2013, ora 12.00.

Oferta se va depune in 3 exemplare dupa cum urmeaza: un original si doua copii. Oferta se va depune la Fundaţia Romanian Angel Appeal, str. Rodiei nr. 52 sector 3, Bucureşti în plic sigilat şi ştampilat, pe care se va menţiona:

„OFERTĂ PENTRU ACHIZITIA DE MOBILIER DOTARE CENTRE TSA – PROIECT POSDRU/96/6.2/S/60289 „SI EI TREBUIE SĂ AIBĂ O ŞANSĂ!”

„A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 17.05.2013, ora 15.00!”

Plicul va conţine în interior câte un plic sigilat şi ştampilat cu:
– plicul nr. 1: documente de calificare;
– plicul nr.2: propunere tehnico-financiara
Plicurile trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întarziată. Fiecare plic va fi marcat cu „ORIGINAL” si/sau „COPIE” după caz.

Achizitii

© Romanian Angel Appeal | Since 1991