img-0

Fundaţia Romanian Angel Appeal, lanseaza procedura de achizitie licente teste psihologice standardizate si materiale aplicabile pentru intarzieri in dezvoltare si specific in tulburarile de spectru autist pentru dotarea celor 40 de centre TSA deschise in cadrul proiectului POSDRU/96/6.2/S/60289 „Si ei trebuie sa aiba o sansa! – Program de sprijin pentru integrarea socială şi profesională a persoanelor cu tulburări de spectru autist”, finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, gestionat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi OIRPOSDRU Regiunea Bucureşti – Ilfov

Puteti vizualiza documentatia, pentru aceasta achizitie la urmatoarele linkuri:

  • Anunt participare la procedura de achizitie licente teste psihologice standardizate pentru dotarea centrelor TSA deschise in cadrul proiectului „Si ei trebuie sa aiba o sansa!”_05.04.2013
  • Documentatia de atribuire privind procedura de achizitie licente teste psihologice standardizate pentru dotarea centrelor TSA deschise in cadrul proiectului „Si ei trebuie sa aiba o sansa!”_05.04.2013

Termenul limita de solicitare clarificari este 09.04.2013, ora 12.00.
Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 16.04.2013, ora 12.00.

Oferta se va depune in 3 exemplare dupa cum urmeaza: un original si doua copii. Oferta se va depune la Fundaţia Romanian Angel Appeal, str. Rodiei nr. 52 sector 3, Bucureşti în plic sigilat şi ştampilat, pe care se va menţiona:

„OFERTĂ PENTRU ACHIZITIA DE LICENȚE TESTE PSIHOLOGICE STANDARDIZATE ȘI MATERIALE APLICABILE PENTRU ÎNTÂRZIERI IN DEZVOLTARE ȘI SPECIFIC ÎN TULBURĂRILE DE SPECTRU AUTIST PENTRU CELE 40 CENTRE TSA – PROIECT POSDRU/96/6.2/S/60289 „SI EI TREBUIE SĂ AIBĂ O ŞANSĂ!”

„A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 16.04.2013, ora 14.00!”

Plicul va conţine în interior câte un plic sigilat şi ştampilat cu:
– plicul nr. 1: documente de calificare;
– plicul nr.2: propunere tehnico-financiara
Plicurile trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întarziată. Fiecare plic va fi marcat cu „ORIGINAL” si/sau „COPIE” după caz.

Achizitii

© Romanian Angel Appeal | Since 1991