img-0

FUNDAȚIA ROMANIAN ANGEL APPEAL cu sediul în București lansează procedura de achizitie pentru Furnizare mobilier – utilizare medicala, echipamente tehnico-medicale si echipamente electrocasnice pentru proiectul de amenajare a unei secții MDR TB, în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, Comuna Bucovăț, Dolj”.

Detalii despre Cererea de ofertă la:

Ofertele vor fi primite de Achizitor nu mai târziu de 10.11.2017, ora locală: 17:00, la adresa București, str. Negoiu nr.11, sector 3.

Sursa de finanțare: fonduri private. Prezentei proceduri de achiziție nu îi sunt aplicabile prevederile legale cu privire la achizițiile publice (Legea 98/2016, Legea 99/2016, Legea 100/2016 sau Legea 101/2016), fiind desfășurată conform normelor interne ale fundației.

 

Achizitii

© Romanian Angel Appeal | Since 1991