Fundația Romanian Angel Appeal, cu sediul în București, Str. Rodiei nr. 52 sector 3, cod poștal 030956, anunță achiziția de consumabile medicale nechimice – măști HEPA – în cadrul proiectului RO 19.01 ”Îmbunătățirea stării de sănătate a populației din România prin creșterea capacității de control a Tuberculozei”. Procedura aplicabilă este achiziție directă conform Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 1120/2013. Proiectul este finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.

Documentatia de atribuire poate fi vizualizata si descarcata de la urmatorul link: Doc_atribuire_furnizare_masti HEPA_23.01.2015

Procedura: achiziție directă.

Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: ”Prețul cel mai scazut”

Termen limită pentru primirea ofertelor: 29.01.2015, ora 12:00.

Local, data și ora deschiderii ofertelor: Fundația Romanian Angel Appeal, Str. Rodiei nr. 52 sector 3, București, data 29.01.2015, ora 14:00.

Adresa la care se transmit ofertele: Toți operatorii economici interesați sunt rugați să trimită ofertele la sediul achizitorului, Fundația Romanian Angel Appeal, Str. Rodiei nr. 52 sector 3, București, cod poștal 030956. Ofertele se depun de luni până vineri între orele 09:00 – 17:00.

Informații suplimentare: Ofertanții interesați să obțină informații suplimentare privind prezenta achiziție sunt invitați să se adreseze achizitorului, Fundația Romanian Angel Appeal, utilizând datele de contact: Str. Rodiei nr. 52 sector 3, Bucureşti, Tel.: 021.3236868, Fax: 021.3232490, e-mail: ana.duca@raa.ro, persoana de contact: Ana-Maria Duca, Manager Achiziții.

Achizitii

© Romanian Angel Appeal | Since 1991

Data privacy information Info Confidențialitate Date
In accordance with the GDPR Regulation, we inform you that this website can collect the following data: Referitor la regulamentul de protecție al datelor, vă informăm că acest site poate colecta următoarele date:
You will find more informations about this accessing the Terms Of Use Citiți informațiile complete accesând Termeni și Condiții
Some of the conditions are required. Please agree with then in order to move forward. Anumite condiții sunt obligatorii. Vă rugăm să le acceptați pentru a putea merge mai departe.