Anumite rapoarte sunt traduse în limba română și pot fi furnizate la cerere.

Raportul misiunii de monitorizare GLC – 2018

Reforma sistemului de ingrijire TB

Rapoarte de cercetare:

Planul Național Strategic HIV/SIDA 2018-2020

Planul pentru dezvoltarea resurselor umane din domeniul TB – 2017

Ghid pentru identificarea suspecților TB și referire a pacienților cu TB pentru toți furnizorii de servicii (inclusiv identificarea activă a cazurilor de TB în rândul populațiilor vulnerabile) – 2017

Dezvoltarea cadrului legal pentru implicarea și contractarea organizațiilor care lucrează cu grupuri la risc de tuberculoză – 2017

Îmbunătățirea mecanismelor de plată pentru sprijinirea unui nou model de furnizare a îngrijirii TB în România- 2017

Plan de monitorizare și evaluare pentru Programul național de control al tuberculozei din România – rev. 2017

Raportul misiunii de monitorizare GLC – 2017

Ghid național – Managementul cazurilor TB-HIV – 2016

Ghid pentru managementul cazurilor de TB la copii

Standarde pentru laboratoarele TB. Condiții minime pentru asigurarea siguranței și eficienței activităților din laborator – 2016

Ghidul național pentru rețeaua laboratoarelor TB – 2016

Planul centralizat al necesarului de echipamente și consumabile pentru rețeaua laboratoarelor TB – 2016

Procedura de evaluare a standardelor și a criteriilor de performanță îndeplinite de laboratoarele de microbacteriologie – 2016

Măsuri pentru controlul infecției TB în România – 2016

Raportul misiunii de monitorizare GLC – 2016

Raportul misiunii de asistență tehnică a Organizației Mondiale a Sănătății cu privire la Revizuirea sistemului de achiziție al medicamentelor anti-tuberculoase – 2016

Raportul misiunii de asistență tehnică a Organizației Mondiale a Sănătății cu privire la Reforma privind îngrijirea pacienților cu TB în ambulator.

Raportul misiunii de monitorizare GLC-Europe 2015.

© Romanian Angel Appeal | Since 1991