Anumite rapoarte sunt traduse în limba română și pot fi furnizate la cerere.

Raportul misiunii de monitorizare GLC – 2018

Reforma sistemului de ingrijire TB

Rapoarte de cercetare:

Planul Național Strategic HIV/SIDA 2018-2020

Planul pentru dezvoltarea resurselor umane din domeniul TB – 2017

Ghid pentru identificarea suspecților TB și referire a pacienților cu TB pentru toți furnizorii de servicii (inclusiv identificarea activă a cazurilor de TB în rândul populațiilor vulnerabile) – 2017

Dezvoltarea cadrului legal pentru implicarea și contractarea organizațiilor care lucrează cu grupuri la risc de tuberculoză – 2017

Îmbunătățirea mecanismelor de plată pentru sprijinirea unui nou model de furnizare a îngrijirii TB în România- 2017

Plan de monitorizare și evaluare pentru Programul național de control al tuberculozei din România – rev. 2017

Raportul misiunii de monitorizare GLC – 2017

Ghid național – Managementul cazurilor TB-HIV – 2016

Ghid pentru managementul cazurilor de TB la copii

Standarde pentru laboratoarele TB. Condiții minime pentru asigurarea siguranței și eficienței activităților din laborator – 2016

Ghidul național pentru rețeaua laboratoarelor TB – 2016

Planul centralizat al necesarului de echipamente și consumabile pentru rețeaua laboratoarelor TB – 2016

Procedura de evaluare a standardelor și a criteriilor de performanță îndeplinite de laboratoarele de microbacteriologie – 2016

Măsuri pentru controlul infecției TB în România – 2016

Raportul misiunii de monitorizare GLC – 2016

Raportul misiunii de asistență tehnică a Organizației Mondiale a Sănătății cu privire la Revizuirea sistemului de achiziție al medicamentelor anti-tuberculoase – 2016

Raportul misiunii de asistență tehnică a Organizației Mondiale a Sănătății cu privire la Reforma privind îngrijirea pacienților cu TB în ambulator.

Raportul misiunii de monitorizare GLC-Europe 2015.

© Romanian Angel Appeal | 1991 - 2017 | Designed by Răzvan Rădulescu

Data privacy information Info Confidențialitate Date
In accordance with the GDPR Regulation, we inform you that this website can collect the following data: Referitor la regulamentul de protecție al datelor, vă informăm că acest site poate colecta următoarele date:
You will find more informations about this accessing the Terms Of Use Citiți informațiile complete accesând Termeni și Condiții
Some of the conditions are required. Please agree with then in order to move forward. Anumite condiții sunt obligatorii. Vă rugăm să le acceptați pentru a putea merge mai departe.