Evaluarea serviciilor de sanatate publice si private

In vederea estimarii realiste a cererii de servicii in domeniul HIV/SIDA si Tuberculoza, RAA utilizeaza in activitatea sa mijloace evaluatorii avansate, inclusiv studii de fezabilitate, cercetare operationala si cercetare de piata.

In vederea estimarii realiste a cererii de servicii in domeniul HIV/SIDA si Tuberculoza, RAA utilizeaza in activitatea sa mijloace evaluatorii avansate, inclusiv studii de fezabilitate, cercetare operationala si cercetare de piata.

Echipa RAA detine expertiza necesara identificarii unor zone si arii de interes ramase neacoperite prin servicii adecvate, precum si barierele existente in acoperirea acestor zone cu interventii eficace si cuprinzatoare. Oferim institutiilor si organizatiilor din sectorul public si privat sprijinul necesar dezvoltarii unor planuri strategice de abordare, consolidare si extindere a sistemului de servicii oferit beneficiarilor acestora.

Planurile de interventie elaborate cu sprijinul RAA asigura complementaritatea interventiilor dezvoltate de organizatiile neguvernamentale cu sistemul public de sanatate, conducand la cresterea capacitatii retelei sanitare de a raspunde rapid si eficient unor provocari de ordin medical si epidemiologic major.