Echipa Fundației RAA este formată din profesioniști, angajați cu normă întreagă în cadrul biroului din București. Aceștia sunt responsabili de coordonarea și calitatea programelor derulate.

Fundația RAA beneficiază, pe lângă angajații permanenți, de bogata experiență teoretică și practică a unei echipe de colaboratori formate din clinicieni, medici, lectori, consultanți și operatori de teren pentru studii comportamentale și de impact.

Calitatea intervențiilor și programelor realizate și dezvoltate de Fundația RAA este garantată atât de implementarea sistemului de managementul calității, cât și de monitorizarea și evaluările inițiale, intermediare și finale ale tuturor activităților, precum și de atenția deosebită acordată formării profesionale continue a angajaților.

© Romanian Angel Appeal | Since 1991

Data privacy information Info Confidențialitate Date
In accordance with the GDPR Regulation, we inform you that this website can collect the following data: Referitor la regulamentul de protecție al datelor, vă informăm că acest site poate colecta următoarele date:
You will find more informations about this accessing the Terms Of Use Citiți informațiile complete accesând Termeni și Condiții
Some of the conditions are required. Please agree with then in order to move forward. Anumite condiții sunt obligatorii. Vă rugăm să le acceptați pentru a putea merge mai departe.